Bulgarian State Railways

BDZ
Bulgarski Durzhavni Zheleznitsi
Bulgaria