BLS - Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I)

Vehicle type: Regular passenger coach

A 18-33.8

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 18-33

B 20-33 (Golden Pass Panoramic)

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 20-33

AB 30-33

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 30-33

AB 39-35

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 85 39-35

A 89-33 (Golden Pass Panoramic)

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 89-33

AB 39-33.8 (Golden Pass Panoramic)

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 39-33

A 89-33

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 89-33

B 20-35

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 85 20-35

B 20-33.7

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 20-33

A 18-35

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 85 18-35

A 89-35 (Salon Bleu)

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 85 89-35

B

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

B 20-33.8

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 20-33

AB 39-33.8

Also known as: Unified cars I (Voitures unifiées I - VU I / Einheitswagen I - EW I), Unified type I (Type unifié I / Einheitstyp I)

UIC number(s): 50 63 39-33


Discussion forum